Allmänna Villkor Metropole Membership

Bokning 

Boka dina timmar enkelt online alternativt via tel samt mail. Du får en personlig bokningskod på din första faktura. För "Free" medlemmar gäller (1h) utan kostnad på din första bokning när du anger koden du fått via mail vid registering. Du kan enbart nyttja den fria (h)1gg per medlem. Timmarna i fotostudion nyttjas helgfria vardagar (9-17) på tillgängliga tider. Önskas kvällsbokning eller helg? Kontakta oss för tillgänglighet och pristillägg per bokning. Våra medlemsrabatter kan ej kombineras med andra aktuella rabatter, erbjudanden eller rabattkoder. Önskas mer tid på plats nyttjar medlem (silver & guld) 50% på ordinarie priser fotostudion per timme vid ledig studiotid. Behöver du avboka/omboka gör detta senast 24h innan bokat pass. Vid senare eller utebliven avbokning debiteras du enligt vår avbokningspolicy på bokningsidan.

Betalning

Betalning för våra abonnemang sker via faktura. Månadsvis får du en faktura som ska betalas inom 14 dagar. Önskar du att köpa till extra tid nyttjar du som silver & guld medlem 50% på ordinarie priser och extra tid faktureras seperat. Vid köp av ett år faktureras hela perioden i förskott (11 månader) då vi bjuder på 1 fri månad).

Uppsägningstid

30 dagar innan nästkommande period måste du säga upp ditt abonnemang om du önskar att avsluta ditt medlemskap. Meddela oss via epost (info@metropolesthlm.com).

Betalda medlemskap (Silver & Guld)

1 mån bindningstid till abonnenter månadsvis, faktureras i förskott. Fakturan har 14 dagars betaltid. En ny period faktureras 12 gånger per år. Avtalet måste sägas upp 30 dagar innan nästa period för att inte ny faktura ska ställas ut. Alla priser som anges är exklusive moms om inte annat anges.

För alla typer av bokningar på plats i Metropole's lokaler rekommenderar vi för närvarande att max 4 personer kan medverka under en och samma bokning.

En medlem kan maximalt ha 1 abonnemang. Tiderna som bokas har minsta bokningstid 1h. Tider som inte utnyttjats från föregående månad förs inte över till nästa period.

Silver abb: 4h fotostudio

Guld abb: 8h fotostudio

Aktuell utrustning i fotostudion finns på metropolesthlm.com/fotostudion

All bokning sker via metropolesthlm.com alt via telefon/mail.

Fotostudion

Nedan följer allmänna villkor vid bokning och nyttjande av Metropole's Fotostudio: Medlemmen anses i detta fall vara hyrestagare av studion och dess utrustning. I detta avtal ämnar hyrestagaren hyra fotostudio och tillhörande utrustning av RHR Music Group AB i objektet Metropole STHLM. (Signeras på plats).

1. Ansvar

Hyrestagaren ansvarar hyresobjektet under hyrestiden. I ansvaret åligger att hålla entréer och utgångar låsta, hålla allmän ordning och följa Metropole STHLM’s allmänna regler.

Hyrestagaren är ansvarig för skada på utrustning och person i de fall skadan orsakats av hyrestagarens egen personal eller 3:e part personal anlitad av hyrestagaren, publik/åskådare etc. Uthyraren ansvarar för att personal på plats och vara behjälplig med allmänna frågor som rör objektet och lokalen samt utlämning av nycklar.

Hyrestagaren får ej hyra eller låna ut till tredje person utan tillstånd.

Utrustningen är mycket stöldbegärlig. Hyrestagaren förbinder sig därför att hålla utrustningen under uppsikt under det att den används samt att förvara den i inlåst om man under hyrestiden måste lämna lokalen.

2. Teknik

Hyrestagaren är skyldig att ha teknisk kompetens kring användandet av utrustningen och gärna sätta sig in i handhavandet redan vid hyrestidens början eller helst ännu tidigare, innan hyrestidens början.

3. Försäkring

Uthyraren har ansvarsförsäkring och en produktförsäkring som reglerar skador där uthyraren är ansvarig.
Uthyraren är ansvarig för skada (på utrustning och person) i de fall skadan orsakas av uthyrarens personal eller av uthyraren anlitad personal.

4. Yta

Hyrestagaren har rätt att använda de allmänna utrymmena för kundmottagning och väntrum. All verksamhet, smink, foto etc ska ske i det avsedda studiorummet. Vid förfrågan kan även andra ytor i lokalerna avses för fotografering i samråd med uthyraren.

Ingen utrustning får tas ut från fotostudion utan tillstånd av uthyraren.

5. Bokningsvillkor

Ombokning eller avbokning måste ske minst 24 timmar innan påbörjad hyrestid. För sen avbokning debiteras med 50% av hyreskostnaden.

6. Policy

Metropole STHLM tillåter ingen verksamhet som uppmanar till eller innefattar våld, sexism, propaganda, politisk extremism eller annan oetisk eller olaglig aktivitet.

7. Betalning

Metropole STHLM tillämpar 30 dagar faktura för företag. För belopp över 10000kr tas sedvanlig kreditprövning.
Kort/swish för privatperson.

8. Nyckelkvittens

En nyckel till studion och en blipp till lokalen kvitteras ut i samband med hyran. Dessa återlämnas vid hyrestidens slut.

9. Vid hyrestidens slut

Vid hyrestidens slut ska lokal och utrustning återlämnas på den plats och i det skick som vid hyrestidens början. Uthyraren har rätt att debitera för eventuella skador/förlust eller nedsmutsad utrustning och tillbehör eller lokal som uppstår. Utrustning som ej är fast monterad eller var uppmonterad vid hyrestidens start återlämnas på respektive avsedd plats enligt märkning på hyllor och krokar.

10. ID kontroll

Ansvaret för utlämning av nycklar till lokalen är personliga. Vid varje hyrestillfälle måste hyrestagaren uppvisa ID-handlingar som körkort, ID-kort eller Pass. Privat hyrestagare måste vara minst 18 år.
Hyrestagaren ansvarar personligen för att reglerna i detta avtal uppfylls.

Övrigt

Avtalsrabatter hos partners och tredje part kan vara föremål för förändring och alla garantier och åtaganden hos dessa ligger utanför Metropole's ansvar.

Prenumeration av nyhetsbrev.

Avregistrera när du vill genom att följa länken i e-postmeddelandet.

 

GDPR
Jag samtycker att Metropole använder mina personuppgifter enligt GDPR. Det kommer användas till att skicka ut eventuella nyhetsbrev och framtida bokningar. Vi kommer även föra ett kundregister för att kunna meddela hyrestagaren med relevant information.